LOSOMATY

AKCESORIA

WYZWALANIE LOSOWANIA
Wyzwalanie losowania następuje poprzez naciśnięcie przycisku na panelu użytkownika,
wciśnięcie dodatkowego przycisku tzw. grzybka,  przekroczenie bariery podczerwieni,
użycie karty kontrolidostępu, maty najazdowej lub innych systemów detekcji.


PRAWDOPODOBIEŃSTWO KONTROLI
Stopień prawdopodobieństwa wylosowania administrator systemu może ustawić samodzielnie.
Fabrycznie zapisane są następujące wartości: 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%,50%.
W sprzedaży mamy również losomaty, które umożliwiają samodzielną konfigurację ilości osób kontrolowanych
oraz stopień prawdopodobieństwa wylosowania.
Oferujemy również możliwość zmiany programu w zależności od Państwa potrzeb.


WYMUSZENIE KONTROLI
W niektórych modelach wbudowana jest funkcja „wymuszenia kontroli” - w przypadku
podejrzeń co do zbliżającej się osoby. Służy do tego specjalny przycisk umieszczony
na panelu urządzenia lub nadajniku radiowym obsługiwanym przez agenta ochrony.


KONTROLA
Po wygnerowaniu wyniku losowania zapala się światło zielone i zwolnienie przejścia
lub czerwone oznaczające konieczność kontroli.
 Wynik losowania może być przedstawiany na panelu użytkownika,
panelu dublującym, na semaforach oraz na losomatach przenośnych.


W naszej ofercie mamy również losomaty z wbudowanym alkomatem,
oraz losomaty z wbudowanym czytnikiem kart kontroli dostępu.

Sposób działania w skrócie:

sklep

CYLEX .

Copyright CYBERTECH © 2017. All Right Reserved